Jäsenistön tuotteet

Ovaskan sukuseuran hallitus on päättänyt 2/2024 kokouksessaan 17.3.2024 oman valikon luomisesta sukuseuran kotisivuille. Jäsenille tarjotaan jäsenetuna omien tuotteiden markkinointia varten luotua valikkoa. Markkinointi on sinulle maksuton. Ainoa edellytys on, että olet sukuseuran jäsen ja olet suorittanut jäsenmaksusi.

Myyjän yhteystiedot täytyy olla esillä, eikä myyntiä suoriteta sukuseuran pankkitilin kautta. Hallitus käsittelee hakemukset ja päättää myytävät tuotteet. Tuotteet eivät saa olla hyvän tavan vastaisia. Myynti-ilmoitus sukuseuran kotisivuilla olisi voimassa vain määrätyn ajan. Sukuseura markkinoi tuotteita ja antaa alustan tuotteiden myyntiä varten, mutta ei muutoin osallistu itse myyntiin.

Hakemus :
Haetaan sukuseuran hallitukselta tuotteelle / tuotteille markkinointi lupaa sukuseuran kotisivuille.
Hakemuksessa on kuva / kuvat oltava mukana.

Sopimus:
Tehdään, kun hallitus on käsitellyt hakemuksen ja päättänyt markkinointi luvasta sukuseuran kotisivuilla.

Sopimuksessa pitää olla tuotteen tarkat tiedot, jotka kopioidaan suoraan sopimukselta kotisivuille kuvan kera (kuva on saatu jo hakemusvaiheessa).

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tuote lisätään Ovaskan sukuseuran kotisivuille Myyntituotteet / Jäsenistön tuotteet – valikon alle.