Säännöt

Esko ja Pertti Ovaska laativat sukuseuran ensimmäisen sääntöluonnoksen, joka hyväksyttiin perustavassa kokouksessa 4.10.1997 5§.

Sääntöjä on korjattu 20.5.2004 Patentti- ja Rekisterihallituksen Yhdistysasiainyksikön 22.3.2004 tekemän välipäätöksen merkintöjen mukaisesti.

Sääntömuutos tehtiin 22.8.2013, mutta se hyväksyttiin vasta sukukokouksessa 12.9.2015 9§.

Sääntömuutokset on rekisteröity 22.8.2013, 17.3.2016 ja 10.3.2023.

Ovaskan sukuseura ry:n säännöt

Hallituksen kokouksessa 3.7.2022 hyväksyttiin ansiomerkkisäännöt. Ansiomerkkejä jaetaan Ovaskan sukuseuran jäsenille. Jäsenet voivat ehdottaa hallitukselle ansiomerkkien saajia.