Sukuseura

Ovaskan sukuseura ry on perustettu 4.10.1997

Sukuseuran tarkoituksena on

  • selvittää suvun vaiheita ja historiaa
  • vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa
  • järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaa tukevia tilaisuuksia
  • kerätä ja arkistoida sukua koskevaa tietoutta
  • selvittää ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon
  • harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa
  • ylläpitää luetteloa suvun jäsenistä