Sukuseuran perustamishistoria

Suvun ensimmäinen kokoontuminen

Ovaska–suvun edustajia kokoontui Imatralla 14.6.1997 Valtionhotellin Keisarisalissa ensimmäistä kertaa koko vuosisatoja jatkuneen olemassaolonsa aikana. Paikalle oli saapunut yli 20 eri puolilla Suomea asuvaa suvun edustajaa.

Yhtenä kokoontumisen tärkeimpänä syynä oli selvittää suvun nykyinen suuruus ja levinneisyys. Samoin haluttiin saada selville, minkä verran eri sukuhaaroja on tähän mennessä jo tutkittu.

Kokouksen aikana kävi ilmi, että ainakin 450 vuotta Suomessa vaikuttanut suku on kasvanut jo 2 000 – 3 000 Ovaska-nimeä käyttäväksi yksilöksi ja ainakin saman verran on niitä, jotka kuuluvat samalla lailla sukuun, mutta naimisiin mentyään ovat ottaneet aviomiehensä sukunimen.

Karjalassa Ovaskoja asui eniten Kirvussa, mutta sieltä suvun jäseniä ehti jo muuttaa mm. Jaakkimaan, Hiitolaan, Kaukolaan, Kurkijoelle, Käkisalmeen ja moneen muuhun pitäjään. Tämän päivän Suomessa suvun edustajia asuu eniten Helsingin seudulla, Imatralla, Lahden ja Orimattilan alueella sekä Hyvinkäällä.

Kokous päätti, että Ovaska-suvun sukututkimus tehdään mahdollisimman laajana ja tärkeintä olisi saada kaikki sukuhaarat kootuksi. Samoin päätettiin yksimielisesti sukuseuran perustamisesta jo saman syksyn aikana. Tämän ensimmäisen kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Ovaska Joutsenosta ja sihteerinä Raija Ovaska Vantaalta.

Sukuseuran perustaminen

Ovaskan sukuseuran perustamiskokous pidettiin Lahdessa, Ravintola Fellmannissa, lokakuun 4. päivänä 1997.

Koollekutsujina toimivat Esko Ovaska, Eero Hatakka, Kalevi Ovaska, Pertti Ovaska ja Jukka Kemppinen.

Paikalle oli saapunut innokas suvustansa kiinnostunut 52 hengen joukko. Heitä oli Kirvun Roinilan, Keskiselän, Paavilanmäen, Vasikkalan, Kirvunkylän (Ovaskankylä, Huopatehdas), Tietävälän, Meskalan ja Sairalan kylissä sekä Jääsken, Hiitolan ja Lumivaaran pitäjissä asustaneista sukuhaaroista. Voidaan sanoa, että paikalla oli ”iskujoukko”, sillä evakkoon lähti yksinomaan Kirvun pitäjästä 512 Ovaska-nimistä henkilöä.

Hallitus

Sukuseuran ensimmäiseen hallitukseen vv. 1997 – 2000 valittiin seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajaksi Lauri Ovaska Keravalta (sukuhaaran asuinpaikka Kaukolan pitäjässä) sekä jäseniksi

Soini Hämäläinen Mäntsälästä (Keskiselkä),
Esko Ovaska Joutsenosta (Ovaskankylä),
Pertti Ovaska Imatralta (Tietävälä),
Jukka Kemppinen Lahdesta (Roinila),
Maarit Härkönen Lahdesta (Vasikkala),
Yrjö Ovaska Lappeenrannasta (Keskiselkä),
Jari Ovaska Turusta (Ovaskankylä) ja
Raija Ovaska Vantaalta (Vasikkala). 

Sukukokous kutsui hallituksen sihteeriksi Helena Hyvärisen Lahdesta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Kemppinen ja rahastonhoitajaksi Raimo Härkönen Lahdesta.

Sukuseuran sääntöjen 2 §:n mukaan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

Sukuseura rekisteröitiin 24.9.2004 Ovaskan sukuseura ry:ksi, jonka kotipaikka on Lahti ja toimialue koko maa.