Sukuseuran tunnus

Ovaskan sukuseuran tunnuksen on suunnitellut Juha E. Tetri vuonna 2003.

Tunnuksen vaakunakenttä jakautuu punaiseen ja mustaan kenttään. Kentän päällikkeenä on rengas, joka on punaisella kentällä musta ja mustalla kentällä punainen.

Rengas (O=Ovaska) kuvaa yhteenkuuluvaisuutta, suljettua joukkoa ja kuvastaa siten myös sukua.

Karjalan värit punainen ja musta kuvaavat iloa ja surua. Vaakunakentän rengas korostaa ilon ja surun vaihtelua. Renkaan yläosan musta punaisella pohjalla voidaan nähdä suruna menetetystä Karjalasta ja alaosan punainen mustalla pohjalla ilona. Tunnuksen mottona on ”ilo pintaa vaik’ syvän märkänis”.

Rengas kuvastaa sukua, joka on tiivis piiri. Vanhojen talojen päätyräystään huipun koristeena on ollut erilaisia puuleikkauksia. Kirvunkylän Ovaskan taloissa päätyleikkaukset ovat olleet kaarevia. Rengas voidaan liittää näin suvun vanhoihin koristemerkkeihin.

Rengas voidaan myös liittää vanhojen esi-isien puumerkkeihin, jotka usein perustuivat O-kirjaimeen ja jonka päälle tai sisälle oli usein liitetty sukunimen alkukirjain.
 

Juha E. Tetri