Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään sääntöjen 15 § mukaan hallituksen kutsusta, sen määräämässä paikassa joka 2. vuosi huhti-syyskuun aikana (sääntömuutos 22.8.2013, joka hyväksyttiin sukukokouksessa 12.9.2015. Vuosina 1997-2016 sukukokous pidettiin joka 3. vuosi).

Sukukokousten välillä sukuseuran hallitus vastaa seuran toiminnan käytännön toteutuksesta sukukokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja kokouksia voidaan myös järjestää teams-kokouksina. Tämän lisäksi asioita valmistellaan eri työryhminä mahdollisesti jopa yhteistyössä eri sukuseurojen kanssa.