Ansiomerkkisääntö

SUKUSEURAN ANSIOMERKIT

Sukuseuralla on pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki, joiden myöntämisen hyväksyy sukuseuran hallitus.

ANSIOMERKKIEN MYÖNTÄMINEN            

Ansiomerkin saajaa voi ehdottaa sukuseuran hallitukselle Ovaskan sukuseuran jäsen. Ansiomerkin myöntää sukuseuran hallitus jäsenistön tai hallituksen jäsenten esityksestä.

PRONSSINEN ANSIOMERKKI

Sukuseuran pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää Ovaskan sukuseuran jäsenelle, joka on toiminut eri luottamustehtävissä (hallitustyö, lehden tekeminen, sukumatkojen vetäminen) tai muu Ovaskan suvun hyväksi tehty työ.  Vaatimuksena on, että työ on ollut menestyksellistä ja esimerkiksi kelpaavaa ja että työ on kestänyt vähintään kolme (3) vuotta.

HOPEINEN ANSIOMERKKI

Sukuseuran hopeinen ansiomerkki myönnetään pronssisen ansiomerkin saaneille järjestötyössä ansioituneille tai muutoin Ovaskan-suvun hyväksi toimineille henkilöille.

Tänä aikana hän on toiminut aktiivisesti sukuseuran ja sen tarkoitusperien edistämiseksi ja erityisen ansiokkaasti edistänyt tai auttanut sukuseuran toimintaa. Toiminnan on oltava pitkäaikaista (9 v.).

KULTAINEN ANSIOMERKKI

Sukuseuran kultainen ansiomerkki myönnetään erityisen ansiokkaasti ja pitkäkestoisesti

(20 v.) tehdystä työstä.Tänä aikana hän on toiminut aktiivisesti sukuseuran ja sen tarkoitusperien edistämiseksi ja erityisen ansiokkaasti edistänyt tai auttanut sukuseuran toimintaa. Kultainen ansiomerkki luovutetaan, joka viides vuosi järjestettävissä sukujuhlissa.

ANSIOMERKIN KATOAMINEN

Mikäli ansiomerkki katoaa, on siitä ilmoitettava sukuseuran hallitukselle. Halutessaan voi uutta ansiomerkkiä anoa sukuseuran hallitukselta. Uuden ansiomerkin kustannukset maksaa ansiomerkin hakija.

ANSIOMERKIN KANTAMINEN

Ansiomerkkiä suositellaan kannettavaksi niiden arvoa ja merkitystä vastaavissa tilaisuuksissa ja yhteyksissä.

MUUT MÄÄRÄYKSET

Sukuseuran on pidettävä myöntämistään ansiomerkeistä rekisteriä. Sukuseuran hallituksella on tarvittaessa oikeus poiketa tästä säännöstä.